Logo Apollo Praktijk 2015.png

Nieuws

 

 

19-11-2018   >   Update 1.3 Scorehulp D-KEFS Trail Making Test

Onder ‘Downloads’ kunt u de  D-KEFS Trail Making Test Scorehulp Kaldenbach 1.3 update downloaden. Verwijzingen naar tabelnummers waar u bepaalde scores kunt opzoeken, zijn toegevoegd en de invulcellen geven nu een foutmelding als u iets invoert wat buiten het bereik van de mogelijk in te vullen waarden valt. Verder een minimale aanpassing in lay-out.

 

 

18-11-2018   >   Ontspanningsoefeningen (vrouwenstem)

Onder ‘Downloads’ is een verwijzing toegevoegd naar www.elinesnel.com/download; hier kunt u gratis mp3-ontspanningsoefeningen voor kinderen en pubers downloaden (Nederlandse en Vlaamse vrouwenstem), met hele leuke en tot de verbeelding sprekende metaforen.

 

 

28-10-2018   >   Update 1.2 Scorehulp D-KEFS Color-Word Interference Test

Onder ‘Downloads’ kunt u de D-KEFS Color-Word Interference Test Scorehulp Kaldenbach 1.2 update downloaden. Er zijn wat kleine taalkundige wijzigingen doorgevoerd en de invulcellen geven nu een foutmelding als u iets invoert wat buiten het bereik van de mogelijk in te vullen waarden valt.

 

 

26-09-2018   >   Nieuwsbrief 2018-1 is uit!

In de Nieuwsbrief 2018-1 onder meer aandacht voor de nieuwe Algemene Standaard Testgebruik, veel info over de WISC-V, fouten in de WPPSI-III handleiding, een artikel over risico’s van testen in een turbulente levensperiode, welke test te kiezen op leeftijden waarbij meerdere tests mogelijk zijn (WPPSI-III, WISC-III/V en WAIS-IV), gratis vakliteratuur en nog veel meer!

In de eerste ‘lichting’ die is verspreid onder de mensen die zich voor de Nieuwsbrief hebben ingeschreven, stond ten onrechte dat de COTAN haar WAIS-III beoordeling inmiddels naar ‘onvoldoende’ zou hebben aangepast. Dit is alleen zo voor de eerste WAIS-III editie (2002), die in 2004 werd beoordeeld en waarvan het normeringsonderzoek in 1998/1999 plaatsvond. De hernormering uit 2004 werd in de 2005-editie van de WAIS-III gepubliceerd en deze werd in 2006 door de COTAN beoordeeld. De ‘voldoende’ op Normen zal per 2019 een begeleidende tekst krijgen dat de normen verouderd zijn (nog wel ‘voldoende’) en per 2024 om deze reden worden omgezet in een ‘onvoldoende’. Het verandert overigens niets aan het advies om 6 jaar na het verschijnen van de WAIS-IV te staken met het afnemen van de WAIS-III, als u dit nog zou doen.

 

 

05-09-2018   >   Scorehulp D-KEFS Color-Word Interference Test

Onder ‘Overige tests’ vindt u nu ook een Scorehulp voor de Color-Word Interference Test uit de D-KEFS batterij.

 

 

12-06-2018   >   Update: D-KEFS Trail Making Test Scorehulp 1.2

Geen grote wijzigingen t.o.v. de vorige versie (1.1), de beveiliging van het bestand is verbeterd, lege werkbladen zijn verwijderd en het testwerkblad is van de testnaam voorzien.

 

 

21-05-2018   >   Apollo Praktijk en de nieuwe privacywet (AVG)

Het zal u niet ontgaan zijn, de afgelopen weken ontving u waarschijnlijk veel mails van organisaties waarin ze aangaven dat ze uw privacy serieus nemen en in het licht van de nieuwe privacywet (de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’) hun beleid hebben beschreven in een privacyverklaring. Apollo Praktijk gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In de Privacyverklaring leest u hier meer over. Wist u bijvoorbeeld dat deze website geen cookies plaatst of op een andere manier op de achtergrond persoonsgegevens verzamelt?

 

 

04-05-2018   >   WISC-V ligt bij de COTAN, gaat even duren

Ik heb deze week contact gehad met de COTAN, de WISC-V is daar vorige week ter beoordeling aangeboden. Tests worden zo spoedig als mogelijk en op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Helaas heeft de COTAN momenteel ook te maken met personele onderbezetting, waardoor de doorlooptijden van de beoordelingen zijn opgelopen. Een concrete termijn waarbinnen de beoordeling van de WISC-V zal zijn vastgesteld, kan daarom niet gegeven worden. Als ik kijk hoe lang eerder aangeboden tests al in beoordeling zijn (bijv. de SON-R 2-8), de onderbezetting en het werk dat verbonden is aan het beoordelen van een grote test als de WISC-V, dan is mijn persoonlijke inschatting dat de beoordeling pas na de zomer/dit najaar gereed zal zijn. Via de website van de COTAN Documentatie kunt u de laatst verschenen beoordeelde tests zien, alsmede welke tests er momenteel in beoordeling zijn (de WISC-V heeft men in dat overzicht op dit moment nog niet bijgewerkt). Update 20-05-2018: inmiddels staat de WISC-V ertussen. Opvallend is wel dat bij ‘jaar van uitgave’ 2018 vermeld staat, terwijl de WISC-V eind 2017 verscheen en 2017 ook in de handleiding vermeld staat als verschijningsdatum van de eerste druk. Mogelijk hanteert men 2018 omdat toen pas de Technische handleiding verscheen?

 

 

CRKBO.png02-05-2018   >   Apollo Praktijk herregistratie CRKBO (erkend als onderwijsinstelling)

Onlangs vond de heraudit van Apollo Praktijk plaats, uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Alle toetsingscriteria zijn positief geëvalueerd. Dat betekent dat Apollo Praktijk ook de komende vier jaar officieel erkend is als onderwijsinstituut, opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl). De Belastingdienst stelt opname in dit register als eis om onderwijs vrijgesteld van btw te mogen aanbieden. De CRKBO-erkenning wordt afgegeven wanneer aan strenge kwaliteitseisen wordt voldaan.

 

 

21-04-2018   >   Apollo Praktijk respecteert uw privacy

Privacy is een actueel onderwerp. We mochten in maart naar de stembus voor het referendum over de ‘sleepwet’ en onlangs was in alle nieuwsprogramma’s te zien hoe u via Gotcha.pw eenvoudig kunt nagaan of uw mailadres eerder ‘succesvol’ is buitgemaakt in een aantal grote hacks. Verder bleek de afgelopen weken o.a. dat een aantal zorgverzekeraars een zgn. ‘Facebookpixel’ op hun website heeft, waarmee ze uw medische surfgegevens aan Facebook doorverkopen. En de Kamer van Koophandel bleek al jarenlang bedrijfsgegevens door te verkopen. En ook Meld Misdaad Anoniem haalde de journaals, omdat zij anonieme meldingen vanuit eigen commerciële belangen doorverkopen aan andere organisaties.

In een tijd als deze, hecht ik eraan te benadrukken dat Apollo Praktijk uw privacy wèl respecteert. De website plaatst geen cookies op uw computer, heeft geen ‘Facebookpixel’ en verkoopt nooit privacygevoelige gegevens aan derden. Ook kunt u veilig en anoniem met de Scorehulp werken; deze verzamelt evenmin gegevens (ook niet als u het bestand online via de website gebruikt), de vertrouwelijkheid blijft gerespecteerd. Op de achtergrond wordt geen contact met internet gemaakt en er worden nooit gegevens verzonden. Geen addertjes onder het gras; gewoon een gratis en onbeperkt bruikbaar bestand om u te helpen bij het scoren van intelligentietests.

 

 

21-04-2018   >   WISC-V al bij de COTAN ter beoordeling aangeboden?

Eind 2017 verscheen de WISC-V-NL, de Technische handleiding volgde enkele maanden later (zie hieronder het nieuwsbericht van 24-01-2018). Op de website van de COTAN Documentatie kunt u zien welke tests er momenteel in beoordeling zijn. De WISC-V staat daar op dit moment nog niet tussen. Ik had hierover de afgelopen weken contact met de testuitgever, de test zou toen op korte termijn worden ingediend. Ik heb hen verzocht op de website de stand van zaken aan te geven, omdat veel gebruikers hierover vragen hebben. Inmiddels is op de WISC-V productpagina van de testuitgever te lezen: ‘Hij is ingediend ter beoordeling bij de COTAN april 2018’. Ik hoop dat de COTAN de WISC-V (net als destijds de WISC-III), gezien de relevantie voor het veld, met enige voorrang zal beoordelen. Ik kan me voorstellen dat het ook enige tijd zal duren, zeker omdat de Technische handleiding een groot document is.

Het is uw eigen professionele afweging of u nu reeds overstapt op de WISC-V of de veilige weg kiest om in afwachting van het COTAN-oordeel nog de WISC-III te blijven gebruiken (dat mag voorlopig nog en heeft mijn voorkeur). Tenzij u psychometrisch voldoende onderlegd bent om op basis van de Technische handleiding zelf de test te beoordelen, raad ik u aan de COTAN-beoordeling af te wachten.

 

 

21-04-2018   >   Waarom gelovigen lager presteren op intelligentietests…

In De Psycholoog van april 2018 (lees hier) worden onderzoeksbevindingen beschreven en geanalyseerd over het verband tussen religiositeit en intelligentie, een gevoelig onderwerp. Besproken wordt of de verschillen in testprestaties kunnen worden verklaard vanuit een cognitieve bias. Voor mij was het overigens nieuw dat uit onderzoek ‘keer op keer’ blijkt dat gelovigen lager op intelligentietests scoren dan niet-gelovigen. Ik heb me verder niet verdiept in de kwaliteit van dit onderzoek en of bovenstaande uitspraken voldoende onderbouwd zijn.

 

 

21-04-2018   >   Tekendiploma: bewust en angstverminderend omgaan met tekenbeten

Het u vast niet ontgaan; het is weer de ‘Week van de Teek’. Kinderen lopen een grotere kans op een tekenbeet, omdat ze buiten spelen in de natuur. Door de klimaatverandering duurt het tekenseizoen steeds langer en komen tekenbeten vaker voor. Onder ‘Downloads’ vindt u, met een uitgebreide toelichting, het Tekendiploma. Deze kan behulpzaam zijn bij het omgaan met (angst voor) tekenbeten. Het staat vol met informatie voor het kind en de betrokken volwassene. Het kind kan zijn/haar eigen teek na verwijdering op het diploma plakken en een naam geven. De combinatie van informatie en humor werkt angstverminderend en wekt ook interesse om er bewust mee om te gaan in plaats van de angst en vermijding. Bruikbaar in begeleiding van angstige kinderen en hun ouders, maar ook op scholen, op campings, bij EHBO-posten in zwembaden en op school- of vakantiekampen. Kijk onder ‘Downloads’ voor meer informatie.

 

 

14-04-2018   >   Update Beery VMI Nederlandstalige instructies

Onder ‘Overige tests’ is n.a.v. een suggestie van een collega een update gemaakt van de Nederlandstalige instructie van de Beery VMI. Wat is er veranderd? Bij de VP en MC is bij de scoring ter verduidelijking toegevoegd dat ook items 1 t/m 3 meegeteld moeten worden in de goedscore als deze niet zijn afgenomen. En bij de MC-scoring staat nog de nuance toegevoegd ‘tenzij eerder 3 opeenvolgende fouten gemaakt werden’.

 

 

09-04-2018   >   Meer ouders laten hun kind testen na ‘te laag’ schooladvies

Het RTL Nieuws opende vandaag met een bericht over de groeiende groep ouders die hun kind laat testen, wanneer ze vinden dat het schooladvies van hun kind te laag is. Ik hoop dat u hiermee zorgvuldig omgaat. Schoolsucces, op welk niveau dan ook, is van veel meer factoren afhankelijk dan cognitieve vermogens. Intelligentie is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor schoolprestaties. Allerlei andere factoren spelen mee, of het nu om motivatie/werkhouding gaat, de thuissituatie, sociaal-emotioneel functioneren, voldoende nachtrust, voeding, medicatiegebruik, leerproblemen of -stoornissen, psychopathologie, enz. enz. Laat u dus niet te snel verleiden om op basis van een testprestatie alleen een schooladvies te geven. en besef ook dat wat een kind bij u individueel in de prikkelarme gestructureerde één-op-één context van het onderzoek kan presteren, niet gelijkstaat aan hoe een kind ‘in het echt’ presteert.

 

 

03-04-2018   >   Update Tips bij geheugenproblemen

Onder ‘Downloads’ vind u de update van het bestand Tips bij geheugenproblemen, met hierin psycho-educatie over het geheugen en vooral ook handige strategieën om kinderen, jongeren en volwassenen te helpen om minder snel iets te vergeten. Niet zozeer bedoeld voor mensen met ernstige geheugenstoornissen, maar vooral voor mensen die in het alledaagse leven veel vergeten, zoals bij ADD of ADHD.

 

 

28-03-2018   >   Groep 4 wint boek ‘Jeroen de hardloopkampioen met astma’

Groepsleerkracht Jeroen (what’s in a name?) van basisschool De Drie Koningen had een kleurwedstrijd georganiseerd voor zijn groep 4. De leerling met mooiste kleurplaat zou een exemplaar winnen van mijn therapeutische kinderboek Jeroen de hardloopkampioen met astma. Vandaag was de prijsuitreiking. Blij verrast wonnen álle 22 kinderen een exemplaar! Onderstaande foto is uiteraard met (op ieder moment intrekbare) toestemming van de betreffende ouders geplaatst.

 

Groep 4 wint boek Jeroen de hardloopkampioen.GIF

 

 

28-03-2018   >   Artikel over intelligentie testen bij jongeren in een turbulente periode in hun leven

Onder ‘Publicaties’ is een artikel toegevoegd: Koster, I., Stams, G.J.J.M. & Kaldenbach, Y. (2018). Een IQ-test op je slechtste moment: is dat wel slim? Dilemma’s rond intelligentiediagnostiek in turbulente tijden. Kind en Adolescent Praktijk, maart, 17(1), 6-13.

Jongeren in de JeugdzorgPlus worden doorgaans aan het begin van de behandeling getest op hun intelligentie. Dat brengt het risico van onderschatting met zich mee, omdat ze op dat moment in omstandigheden verkeren die hun testscores drukken. Als hiermee geen rekening gehouden wordt, dan dreigt een onderprestatie. En dat kan grote gevolgen hebben. De uitkomst kan een jongere belemmeren en blijven achtervolgen. In dit artikel worden adviezen gegeven rondom intelligentiediagnostiek in turbulente tijden.

 

KAP 2018-1.GIF

 

 

04-02-2018   >   ‘Slaaphygiëne checklist: 50 tips bij slaapproblemen’

Onder ‘Downloads’ vind u het nieuwe bestand ‘Slaaphygiëne checklist: 50 tips bij slaapproblemen’. Dit bestand is te gebruiken bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De checklist bevat 50 punten die een rol kunnen spelen bij het ontstaan, voortbestaan en vooral oplossen van slaapproblemen. Het gestructureerd doornemen van deze punten geeft zicht op de mogelijke oorzaak en biedt direct concrete mogelijkheden om met aanpassingen te onderzoeken of het de slaap verbetert.

 

 

03-02-2018   >   Update Stappenplan ‘Mijn tics de baas’

Onder ‘Downloads’ vind u een update van het Stappenplan ‘Mijn tics de baas’. Dit is een toegankelijke uitleg voor kinderen met tics over de behandeling volgens de ‘habit reversal’ methode (tegenbewegingen).

 

 

24-01-2018   >   Voorzichtig met WISC-V-NL

De WISC-V-NL is vlak voor de Kerstvakantie verschenen en de eerste ervaringen worden er nu mee opgedaan. Op dit moment raad ik u aan nog even terughoudend te zijn met gebruik van de WISC-V. De test is eigenlijk prematuur verschenen, want er zit alleen een Afname- en scoringshandleiding bij. De Technische handleiding wordt in februari verwacht. Dat betekent dat we nu eigenlijk nog niet goed kunnen beoordelen in hoeverre de WISC-V verantwoord te gebruiken is. Wat weten we op dit moment bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid, de validiteit en het normeringsonderzoek (kenmerken van de normgroep)? Ook de relatie met schoolniveaus (wat is voor elk niveau gemiddeld en hoe groot zijn de sd’s?) is ons nu nog onbekend, wat advisering lastiger maakt. Naar ik begrijp zal de test pas aan de COTAN worden aangeboden als de Technische handleiding gereed is. Dat is heel begrijpelijk en zorgvuldig, maar maakt ook dat de WISC-V-NL op dit moment een instrument is dat we nog wat lastiger op de waarde kunnen schatten. Veiligheidshalve raad ik op dit moment aan nog even de WISC-III te gebruiken tot hierover meer duidelijkheid is.

 

 

29-11-2017   >   Nieuwsbrief 2017-3 is uit!

In de Nieuwsbrief 2017-3 onder meer aandacht voor de WISC-III Scorehulp video tutorial, de Scorehulp 1.17d, de WISC-V, test-hertesttermijnen van verschillende IQ-tests, hoe lang kinderen in Nederland/Vlaanderen moeten zijn voordat je de WISC-III kunt doen, IQ en psychose, gratis full-text pdf-artikelen downloaden, risico’s van online scoren en nog veel meer!

 

 

19-11-2017   >   Betrouwbaarheidsintervallen in IQ-tests: hoe zat het ook alweer?

In De Psycholoog van november 2017 publiceerden Kimberley Lek en collega’s een interessant artikel over betrouwbaarheidsintervallen in intelligentietests: wat zijn de verschillende manieren waarop deze kunnen worden berekend en hoe interpreteer je het eigenlijk? Het blijkt namelijk dat we dat nogal eens verkeerd doen… De WISC-III wordt gebruikt als illustratie.

 

 

15-11-2017   >   Scorehulp 1.17d

In de eerdere versies van de Scorehulp 1.17 zat een onvolkomenheid in de lay-out op werkblad ‘Rapport’. De bovenste WISC-III grafiek overlapte met het onderste deel van de tabel waarin de schaal- en factor-IQ’s werden vermeld. Hierdoor waren de factoren PO en VS verscholen geraakt achter de witte grafiekopvulling. Dit is hersteld in de WISC-III Scorehulp 1.17d door de achtergrond transparant te maken.

 

 

12-11-2017   >   ‘5 dingen die je wilt weten over angst’ (psycho-educatie voor kinderen)

Onder ‘Downloads’ vind u bij de psycho-educatiebestanden over angst een nieuw document voor kinderen vanaf de basisschoolleeftijd. Toegankelijk geschreven en met leuke illustraties: 5 dingen je die wilt weten over angst.

 

 

08-10-2017   >   WISC-III Scorehulp video tutorial op YouTube

Ruim 11 jaar geleden werd de WISC-III Scorehulp geboren. Vanaf nu is er een video tutorial op YouTube beschikbaar, die u een rondleiding geeft door dit scoreprogramma en laat zien welke mogelijkheden het biedt. Wellicht laat u nog mogelijkheden onbenut? Ook handig om te checken of u de Scorehulp wel correct toepast… Klik op de afbeelding hieronder.

 

WISC-III Scorehulp Kaldenbach tutorial55.GIF

 

 

11-08-2017   >   Scorehulp 1.17c

In Scorehulp 1.17(b) zat een onvolkomenheid, enkele grafieken (WPPSI-III en WISC-III schalen) bleken onbedoeld beveiligd tegen kopiëren. Dit is hersteld in de WISC-III Scorehulp 1.17c.

 

 

02-08-2017   >   Scorehulp 1.17b

In Scorehulp 1.17 zat een onvolkomenheid in de lay-out van prints van werkblad ‘WISC-III’. U bent gewend dat bij het printen van deze WISC-III pagina’s de naam van de cliënt bovenaan iedere pagina afgedrukt wordt. Deze naam wordt automatisch overgenomen van werkblad ‘Testleeftijd’. Bij de 1.17 was door de andere vernieuwingen in de 1.17 de naam bovenaan de derde printpagina verschoven naar de onderkant van de tweede printpagina, waardoor deze op die pagina dubbel stond en op de derde printpagina ontbrak. Dit is hersteld in de WISC-III Scorehulp 1.17b.

 

 

26-07-2017   >   Nieuwsbrief 2017-2 is uit!

In de Nieuwsbrief 2017-2 onder meer aandacht voor de WISC-III Scorehulp 1.17, de WISC-III Profielhypothesen (juli 2017), een interessante verklaring voor het (afnemende) Flynn-effect, hoe de winnaar van de Tour de France Chris Froome ons helpt om verbazingwekkende TIQ’s beter te begrijpen, een website met tientallen gratis Scorehulpen en… nog veel meer!

 

 

25-06-2017   >   Nieuwsbrief 2017-1 is uit!

De eerste Nieuwsbrief van 2017 over intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren is verschenen! Ik ben inmiddels begonnen met het mailen van alle mensen die zich eerder aanmeldden voor de nieuwsbrief. De teller staat op 5740, dus u zult begrijpen dat dit in etappes gaat. Anders slaan allerlei filters die zich op spam richten op hol. In deze Nieuwsbrief 2017-1 o.a. aandacht voor veel gratis WISC-III updates, een fout in de WAIS-IV handleiding, disharmonische profielen, nieuwe info over de WISC-V, de SON-R 2-8, artikelen over hoogbegaafdheid en intelligentie in de DSM-5, extra voordelige zomercursussen, oude WPPSI-III normen uit 2009 die u mogelijk nog gebruikt, en… nog veel meer!

 

 

24-06-2017   >   WISC-III Profielhypothesen

In de onlangs verschenen juni-update van de WISC-III Profielhypothesen zijn nog enkele wijzigingen aangebracht, waaronder een toevoeging van een hypothese ingeval Onvolledige Tekeningen hoger scoort dan de overige performale subtests. Heeft u de afgelopen 10 dagen de juni-update gedownload, dan kunt u deze vervangen of de toevoeging rondom het tijdsdrukaspect toevoegen op blz. 6-7. De nieuwste versie vermeldt in de voettekst ‘versie 24 juni 2017’.

 

 

14-06-2017   >   WISC-III updates: Beslisboom, Profielhypothesen en Toelichtingen voor Ouders/Jeugd

Per heden zijn er updates beschikbaar van de volgende bestanden: de WISC-III Beslisboom 2017, (inclusief de Engelstalige WISC-III Decision Tree 2017), de WISC-III Profielhypothesen, de WISC-III Toelichting voor Ouders en de WISC-III Toelichting voor Jeugd. Kijk onder ‘WISC-III’ als u meer informatie wilt over deze bestanden of wilt weten wat er is veranderd t.o.v. vorige versies. Binnenkort verschijnt de Nieuwsbrief met daarin ook de WISC-III Scorehulp 1.17. Als u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief (onder ‘Home & Contact’), dan ontvangt u deze t.z.t. per e-mail.

 

 

14-06-2017   >   Update WPPSI-III Toelichting voor Ouders

In 2011 verscheen de eerste editie van de WPPSI-III Toelichting voor Ouders. Per heden is er een nieuwere versie waarin wat kleine verbeteringen zijn doorgevoerd. Klik hier voor de update (juni 2017) en kijk voor meer informatie onder ‘Overige tests’.

 

 

27-05-2017   >   Update ontspanningsoefeningen, beschikbaar in mp3 en via YouTube

Al een aantal jaar staan onder ‘Downloads’ twee ontspanningsoefeningen voor kinderen. Deze audiobestanden zijn nu sterk in kwaliteit verbeterd: Achtergrondruis is verwijderd en de mp3’s zijn nu in een hogere bitrate (320 kbps) beschikbaar. Verder zijn inhoudelijk ook enkele aanpassingen gedaan, zoals het inkorten en verlengen van sommige stiltes, het verwijderen van enkele zinnen en het omwisselen van een begeleidend ademgeluid (inademing klonk op enkele plekken als uitademing). Mocht u met de oude mp3’s werken, dan is het aan te raden deze te vervangen.

Naast de verbetering van de audiobestanden zijn beide oefeningen ook op het YouTube kanaal van Apollo Praktijk geplaatst dat begin mei is gestart. Hierdoor kunt u het ook makkelijk op locatie afspelen of de link naar kinderen/ouders sturen, zodat men zelf met de oefeningen aan de slag kan.

Verdere informatie over de ontspanningsoefeningen vindt u onder ‘Downloads’. Wilt u gelijk naar de YouTube video’s, klik dan op onderstaande afbeeldingen.

 

O1 - Spieren 40pct.GIF         O2 - Strand 40pct.GIF

 

 

27-05-2017   >   Verkoop nu nog uw extra WISC-III, met de WISC-V in aantocht

De komende jaren zal de WISC-III ‘eruit gaan’ (zie hieronder). Op dit moment zijn er nog veel (vrijgevestigde) collega’s op zoek naar een tweedehands WISC-III. Kunt u het ook met een exemplaar minder uitzingen bij uw instelling/praktijk en wilt u - nu het nog kan - een collega helpen en ongeveer de helft van uw aanschafprijs terugverdienen? Dan kunt u uw WISC-III tweedehands (‘nu het nog kan’) verkopen via deze website. Afhankelijk van de staat en het aantal formulieren wordt een tweedehands WISC-III de laatste maanden verkocht voor €750,- tot €950,-. Naar verwachting zal deze prijs het komende half jaar sterk dalen. Meer informatie: ykaldenbach@hotmail.com.

 

 

27-05-2017   >   Hoe lang kan ik de WISC-III dan nog gebruiken?

Pearson verwacht eind 2017 de WISC-V-NL op de markt te brengen en wil natuurlijk dat het veld snel tot aanschaf overgaat. Inmiddels worden er al ‘roadshows’ georganiseerd waarin u kunt kennismaken met de WISC-V-NL en een ‘sneak preview’ krijgt.

De WISC-III-NL kwam in 2002 op de markt, de meest recente normering stamt uit 2005. Hoewel er in de WISC-III een handjevol verouderde items zitten, is er geen noodzaak direct over te stappen zodra de WISC-V op de markt komt en er nog geen zicht is op de kinderziektes, de handleiding waarschijnlijk nog fouten bevat die in stilte en doorgaans zonder errata worden aangepast, enz. Sowieso raad ik u aan eerst de COTAN-beoordeling af te wachten. U herinnert zich wellicht nog de perikelen rondom de WISC-III, toen deze met ‘onvoldoende’ normen in 2002 op de markt kwam. Er volgde na de golf van kritiek een erratum in 2003 met aangepaste normen, maar ook deze waren gebrekkig. Pas in 2005 verschenen herziene normen die een ‘voldoende’ kregen.

De COTAN hanteert als uitgangspunt voor de beoordeling van normen dat deze na 15 jaar verouderd zijn en na 20 jaar wegens veroudering niet meer bruikbaar. De COTAN gaat hierbij uit van het laatste jaartal waarin het normeringsonderzoek plaatsvond. Voor de WISC-III is dit 2004; deze normen werden gepubliceerd in de herziene handleiding uit 2005. In 2019 zal dus de opmerking ‘De normen zijn verouderd’ worden toegevoegd aan de ‘voldoende’ beoordeling van de normen. Pas in 2024 volgt een ‘onvoldoende’ met de opmerking ‘Wegens veroudering zijn de normen niet meer bruikbaar’. Nu is het volstrekt niet aan te raden om nog 6½ jaar de WISC-III te blijven gebruiken, maar het moge duidelijk zijn dat er geen enkele reden is om straks overhaast over te stappen. Als de WISC-V-NL een degelijke test blijkt te zijn die zonder kleerscheuren door de keuring komt, dan is het aan te raden om in 2018-2019 over te stappen.

 

 

05-05-2017   >   Nieuw: trailer/video tutorial Scorehulp 15-Woorden Test

Een aantal mensen werkt er al mee: de 15-Woorden Test Scorehulp Kaldenbach. Er is nu een Apollo Praktijk YouTube kanaal geopend en een demonstratievideo gemaakt, waarin u in minder dan 2 minuten kennis maakt met de 15-WT Scorehulp en kunt zien hoe het u scorewerk uit handen kan nemen. Ook wordt er in dit Excelbestand een kopieerbare grafiek getekend, die u eenvoudig kunt overnemen in uw rapport. Het programma werkt vergelijkbaar met de WISC-III Scorehulp, waarmee u mogelijk reeds werkt. Lees het geüpdatete informatiebestand over deze Scorehulp en klik op de afbeelding hieronder voor de trailer op YouTube. Meer info onder ‘Overige tests’.

 

15-WT Scorehulp YouTube.GIF

 

 

19-02-2017   >   Oogcontact tijdens testafname kost hersencapaciteit, wat nu?

De meeste mensen zijn geneigd in een gesprek de blik geregeld af te wenden van de gesprekspartner en het oogcontact tijdelijk te verbreken. De Psycholoog van deze maand brengt een interessante publicatie van Kajimura et al. (2016) hierover onder de aandacht, waaruit blijkt dat oogcontact hersencapaciteit kost en het afwenden van de blik functioneel kan zijn om beter te kunnen nadenken. Als we ons cognitief hard moeten inspannen, kijken we niet voor niets soms naar het plafond, naar de grond of sluiten we zelfs onze ogen. Daar is niets autistisch aan.

Vertaald naar de praktijk van het psychodiagnostisch onderzoek voelen we daarom allemaal aan dat het weliswaar belangrijk is om contact te maken met kinderen die we onderzoeken, maar dat we ze niet indringend en ongeduldig moeten blijven aankijken, terwijl ze hun antwoorden formuleren. Daar zouden we zelf ook onrustig en ongemakkelijk van worden (en niet alleen tijdens een testafname). Hoewel testinstructies er met geen woord over reppen, hebben de meeste collega’s de gewoonte ontwikkeld om bij taken die een extra intensief beroep doen op concentratie en (werk)geheugen (denk aan de 15-Woorden Test en subtests als WISC-III Cijferreeksen en WAIS-IV Cijfers en Letters Nazeggen, waarbij we meten wat de maximale capaciteit is en wanneer ‘de ballon knapt’) oogcontact nog meer en vooral ook bewuster te vermijden. Zowel tijdens het oplezen van de reeksen als bij het aanhoren van de antwoorden, gaat onze blik opvallend vaak omlaag naar het antwoordformulier en proberen we ons even stil, bewegingloos en onzichtbaar te houden. Waarom? Omdat we gelukkig intuïtief al aanvoelden dat oogcontact interfereert tijdens dergelijke cognitief inspannende taken en we geen parallel en afleidend contactueel en cognitief appèl willen doen.

 

 

01-12-2016   >   150e cursusdag!

Op 1 december was de 150e uitvoering van de eendaagse cursus 'Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten' een feit, een bijzondere gelegenheid in Den Bosch. De eerste cursusdag was in 2006 in Groningen.

150.bmp

 

 

20-09-2016   >   Gedachten Uitpluizen: allerlei materialen rondom psychose

Onder ‘Downloads’ en ‘Overige tests’ is informatie toegevoegd over de website gedachtenuitpluizen.nl. Het is een website met heel veel meetinstrumenten, scoreprogramma’s en ook hulpmiddelen en informatie m.b.t. behandeling van psychosen. Een aanrader en tastbaar resultaat van collega’s die met toewijding hun vak uitoefenen en veel gratis delen.

 

 

10-11-2015   >   Artikel over rol van onderzoeker bij uitkomsten Bourdon-Vos test

Onder ‘Publicaties’ is een artikel toegevoegd, dat onlangs verscheen in het vaktijdschrift GZ-PSYCHOLOGIE. Hierin wordt een praktijkonderzoek beschreven naar de rol van de onderzoeker bij de uitkomsten van deze test voor volgehouden selectieve aandacht. Collega’s scoorden aan de hand van een video twee testafnames en registreerden onafhankelijk van elkaar de regeltijden. Benieuwd of het uitmaakt welke collega de stopwatch bedient?

 

 

27-09-2015   >   Lustrum: Apollo Praktijk bestaat 5 jaar!

Het is alweer 5 jaar geleden dat Apollo Praktijk werd opgericht; een podium om vakinhoudelijke materialen met elkaar te delen en de vlag waaronder de cursussen over intelligentiediagnostiek werden voortgezet.

 

 

15-08-2015   >   Onvolledige Tekeningen: baditem

Onder sommige vakgenoten heerst onduidelijkheid of het antwoord in de WISC-III handleiding bij het item met het ligbad wel het (enige) goede antwoord is. Lees hier en onder ‘WISC-III’ wat contact met een badkamerspecialist hierover opleverde en de conclusie m.b.t. het scoren van dit item.

 

 

22-07-2015   >   Toelichting Testanalyse WISC-III (Goedhart)

Onder ‘WISC-III’ vindt u een bestand dat u kunt gebruiken in uw adviesgesprek. Hierin wordt de WISC-III teststructuur grafisch weergegeven en kunt u laten zien op welke niveaus geanalyseerd kan worden.

 

 

08-07-2015   >   Whitepaper over verstandelijke beperking in de DSM-5

Onder ‘Publicaties’ is een whitepaper toegevoegd, waarin de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de DSM-IV beschreven worden wat betreft het classificeren van lagere verstandelijke vermogens.

 

 

04-05-2015   >   Update BRIEF grafiek (Hendriks)

Onder 'Overige tests' vindt u per heden de april 2015 update van het bestand waarmee u voor de BRIEF alle gegevens eenvoudig in een mooie grafiek kunt laten weergeven en deze kunt overnemen in uw rapportage. Met dank aan collega Judith Hendriks.

 

 

02-02-2015   >   Nieuw logo Apollo Praktijk

Per heden gaat het logo van Apollo Praktijk verder zonder onderstreping.

Logo AP oud.GIFpijl rechts rood.pngLogo AP 2015.GIF

 

 

16-01-2015   >   Publicaties toegevoegd

Onder 'Publicaties' treft u drie nieuwe bijdragen aan. Allereerst een artikel/interview aan over de waarde en beperkingen van intelligentieonderzoek, gepubliceerd in het maartnummer van Gifted@248, een relatief jong magazine over (hoog)begaafde kinderen. Verder een column van eind mei in PAOpeople, over de juridisch en beroepsethisch ontoereikende toestemmingsverklaringen, op basis waarvan we vaak vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden die dit bij ons opvragen. Ten slotte verscheen begin dit jaar het spraakmakende boek 'Mevrouw, mag ik bij u wonen?' van Caroline Karssen, bevlogen gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden. In het juninummer van Kind en Adolescent Praktijk leest u er een recensie over. Dit boek is een aanrader om te lezen of cadeau te doen aan vakgenoten.

Verder werden in het Publicatieoverzicht bovenaan nog 5 thumbnails toegevoegd (interviews en mediavermeldingen n.a.v. een artikel uit 2010 over de onzin van neuropsychologische diagnostiek bij het classificeren van ADHD.

 

 

09-01-2015   >   WISC-III Scorehulp met uw eigen logo op iedere printpagina

Onder 'WISC-III' is informatie toegevoegd over de mogelijkheid om een WISC-III Scorehulp te bestellen waarin op iedere gewenste pagina het logo van uw praktijk/instelling zichtbaar is. Een leuk visitekaartje voor iedereen die wel eens een print extern verspreid.

 

 

02-01-2015   >   Update informatiebestand 15-WT Scorehulp

Onder 'Overige tests' is het informatiebestand geüpdate over de 15-Woorden Test Scorehulp. Als u met deze test werkt, is de Scorehulp een waardevolle en tijdbesparende aanvulling voor uw werk.

 

 

03-12-2014   >   Tips voor IQ-testafname bij hoogbegaafdheid

Onder 'Overige tests' is een bestand toegevoegd met allerlei tips voor onderzoekers die IQ-tests afnemen bij (vermoedens van) hoogbegaafdheid en de eisen die deze specifieke doelgroep aan onderzoekers stelt.

 

 

01-12-2014   >   125e cursusdag

Op 1 december werd voor de 125e keer de cursus 'Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten' voor vakgenoten verzorgd, een bijzondere gelegenheid in Utrecht.

125.png

 

 

23-11-2014   >   Testverhuur

Sinds enkele jaren is het mogelijk via deze website uw tweedehands testmateriaal te (ver)kopen, bijvoorbeeld als u stopt met uw praktijk of wat enthousiast heeft besteld en nu merkt dat uw afdeling het ook best met wat minder testexemplaren of formulierenvoorraad redt. Per heden is er ook de mogelijkheid om tests via deze website te huren. Wilt u bijvoorbeeld slechts incidenteel een IQ-test doen maar niet gelijk enkele duizenden euro's betalen voor een test met pakketten à 25 scoreformulieren? Overweeg dan voor een fractie van de aanschafprijs de test te mogen lenen. Apollo Praktijk verhuurt of verkoopt zelf geen tests, maar brengt mensen met elkaar in contact door het bieden van een online etalage. Een soort Marktplaats voor professionals, maar dan persoonlijker en zonder de 'rat race' van het tegen elkaar opbieden. Uiteraard wordt alleen verhuurd en verkocht door en aan bevoegde vakgenoten. Verifieer dit altijd vanuit beide partijen als u tot overeenstemming komt.

 

 

22-11-2014   >   Tabel frequenties IQ-discrepanties WISC-III

Onder 'WISC-III' vindt u informatie over een handige tabel waarin u voor de WISC-III precies kunt zien hoe vaak allerlei verschillen tussen IQ's voorkomen. Los van of een verschil significant is, wilt u mogelijk ook weten hoe 'normaal' of 'uitzonderlijk' een verschil van bepaalde grootte is. Een VIQ-PIQ-verschil van minimaal 18 punten blijkt bijvoorbeeld aan de orde bij 1 op de 10 kinderen.

 

 

07-08-2014   >   Update BRIEF grafiek

Onder 'Overige tests' is een update geplaatst van het bestand van de BRIEF grafiek, gemaakt door collega Judith Hendriks.

 

 

23-06-2014   >   Scorehulp 1.16b

Bij het werkblad van de RAKIT-2 is een optelfout hersteld. Zie 'WISC-III'.

 

 

06-06-2014   >   Trailer 15-Woorden Test Scorehulp

Onder 'Overige tests' is een filmpje te zien, waarop u in enkele minuten ziet hoe de Scorehulp voor de 15-WT werkt.

 

 

CRKBO.png01-04-2014   >   Apollo Praktijk herregistratie CRKBO (erkend als onderwijsinstelling)

Vandaag was de heraudit voor Apollo Praktijk, uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Op alle toetsingscriteria is positief geëvalueerd. Dat betekent dat Apollo Praktijk ook de komende vier jaar officieel erkend is als onderwijsinstituut, opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl). De Belastingdienst stelt opname in dit register als eis om onderwijs vrijgesteld van btw te mogen aanbieden (conform Europese btw-richtlijn). Iedereen die niet als onderwijsinstituut is erkend en ook als zodanig in het CRKBO opgenomen, moet per 1 juli 2010 btw op een iedere cursus, lezing of workshop in rekening brengen (thans 21%). De CRKBO-erkenning wordt afgegeven wanneer aan strenge kwaliteitseisen wordt voldaan.

 

 

09-12-2013   >   Emoties bij kinderen: Kamil's feelings

Op de interactieve website http://kamilsfeelings.com/ kunnen kinderen (± 3-8 jaar) op een speelse manier leren over emoties. Meer informatie onder 'Downloads'.

 

 

09-12-2013   >   Tweedehands WISC-III’s te koop!

Onder ‘Verkoop’ worden regelmatig tweedehands tests verkocht (uitsluitend aan bevoegde collega’s). Normaal gesproken worden alle mutaties daarin niet vermeld onder ‘Nieuws’, maar ik ontvang heel vaak vragen naar een tweedehands WISC-III en die worden weinig aangeboden. Wees er dus snel bij als u van de collega’s van BJAA deze of andere tests wilt overnemen.

 

 

09-12-2013   >   Emoties bij kinderen

Onder ‘Downloads’ vindt u een nieuwe website over emoties bij kinderen met allerlei informatie en gratis materialen.

 

 

08-07-2013   >   Scorehulpen allerlei tests

Onder 'Overige tests' vindt u een verwijzing naar een website met veel scorehulpen voor allerlei veelgebruikte vragenlijsten.

 

 

28-01-2013   >   Pas op met WNV-leeftijdsequivalenten!

Onder 'Overige tests' leest u een voorbeeld van hoe je op de WNV een gemiddelde T-score kunt halen en toch een meer dan 7 jaar hogere referentieleeftijd kunt halen. Onbetrouwbaar en misleidend dus voor klinisch gebruik.

 

 

20-01-2013   >   Scorehulp 1.16 en nieuwe Profielhypothesen (jan 2013)

Het nieuwe jaar begint met een frisse Scorehulp, met weer allerlei toevoegingen en aanpassingen, waaronder de toevoeging van de RAKIT-2. Ook de Profielhypothesen zijn weer bijgewerkt met een aantal kleine veranderingen en kunnen voorlopig weer even mee. Te downloaden onder 'WISC-III'.

 

 

20-01-2013   >   Nieuwe versies van WISC-III Toelichting voor Ouders & Jeugd (jan 2013)

De vorige editie van beide Toelichtingen dateerde alweer van mei 2011, reden om de inhoud en opmaak aan te passen. Waar mogelijk is de taal nog wat vereenvoudigd en zijn nuances aangebracht of overbodige juist verwijderd. Te downloaden onder 'WISC-III'.

 

 

20-01-2013   >   Grafieken BRIEF en HiPIC

Onder 'Overige tests' vind u per heden Excelbestanden waarin u makkelijk voor de BRIEF en HiPIC de scores kunt verwerken en een mooie grafische weergave krijgt voor in uw rapport, dossier en adviesgesprek.

 

 

20-01-2013   >   Nieuwsbrief Intelligentie 2013-1

Voor het eerst in pdf-formaat verschijnt de Nieuwsbrief (2013-1)over intelligentie bij K&J. Ook dit keer weer allerlei vakinhoudelijke informatie over o.a. de WAIS-III/WAIS-IV, RAKIT-2, de toekomst en kritische noten rondom computerbased assessment/scoring, nieuwe Profielhypothesen en WISC-III Toelichtingen voor Ouders/Jeugd, en nog veel meer.

 

 

03-12-2012   >   Jubileum: 100e cursus

Vandaag mocht ik voor de 100e keer de cursus 'Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten' voor vakgenoten verzorgen (benefietcursus), een bijzondere gelegenheid.

100 ballonnen.jpg

 

 

13-11-2012   >   Scorehulp 1.15b uitgebracht (hierin klein foutje hersteld)

Twee dagen na het uitbrengen van de 1.15 een vernieuwde versie waarin een enkel klein foutje op het WAIS-IV werkblad is hersteld. Lees verder onder WISC-III.

 

 

11-11-2012   >   Release Scorehulp 1.15

Ongeveer een jaar nadat de Scorehulp 1.14 verscheen, is nu de Scorehulp 1.15 beschikbaar. Er is van alles toegevoegd, waaronder de WAIS-IV (berekening interne consistentie en discrepantieanalyse). Download de Scorehulp 1.15 onder 'WISC-III'. Op het werkblad 'Info' in de Scorehulp kunt u de belangrijkste veranderingen lezen. Ik wens u veel gebruiksplezier!

 

 

09-10-2012   >   Jubileum: 100e cursus in Utrecht (NIP) op 03-12-2012 ('benefietcursus')

Op maandag 3 december verzorg ik voor de 100e keer de cursus 'Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten'. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum, organiseer ik deze 'benefietcursus'. Een deel van de opbrengsten gaan naar een goed doel. Lees meer informatie onder 'Cursus'.

 

 

09-10-2012   >   Artikel over ontoereikende toestemmingsverklaringen in de zorg

Onder 'Publicaties' kunt u het artikel 'Vragen staat vrij, verstrekken niet' lezen dat in oktober in de ethiekrubriek van De Psycholoog verscheen, het tijdschrift van het NIP. In dit artikel vraag ik aandacht voor het feit velen van ons vertrouwelijke informatie verstrekken aan collega's op basis van een ontoereikende toestemmingsverklaringen. Wilt u niet ten onrechte vertrouwelijke informatie verstrekken en zwak staan bij een klacht? Lees dan in deze ethiekbijdrage wat u kunt doen om zorgvuldig naar u cliënt te handelen en gedoe te voorkomen. De kans is groot dat u huidige standaardformulier niet voldoet…

 

 

09-10-2012   >   Kinderen dingen leren eten/lusten

Onder 'Downloads' kunt u het document 'Leren eten, leren lusten' downloaden. Het is een voor ouders en hulpverleners geschreven handleiding die uitlegt en praktische tips geeft over hoe je kinderen dingen kunt leren eten die ze vies vinden en ervoor kunt zorgen dat ze het ook lekker gaan vinden.

 

 

24-09-2012   >   Publicaties toegevoegd

De afgelopen weken zijn er onder 'Publicaties' verschillende artikelen toegevoegd zoals een artikel over het verlenen van betekenis aan test-hertestverschillen bij intelligentieonderzoek, een recensie over een psycho-educatie cd-rom voor kinderen met AD(H)D en een artikel over pubers met astma die roken en slordig met hun medicatie omgaan.

 

 

28-08-2012   >   Interview Editie NL (blowen verlaagt IQ)

Onder 'Publicaties' staat een item van RTL4-programma Editie NL, naar aanleiding van een onderzoek over de effecten van blowen op je IQ.

 

 

06-08-2012   >   Interview NRC Next IQ Amsterdammers

Onder 'Publicaties' staat een kort stukje in de NRC Next weergegeven n.a.v. een uitspraak van burgemeester Van der Laan over het IQ van Amsterdammers.

 

 

06-08-2012   >   Recensie over www.apollopraktijk.nl in Kind en Adolescent Praktijk

In het juninummer van het kwartaalblad Kind en Adolescent Praktijk werd deze website gerecenseerd door collega Frank Ruiters. U kunt deze recensie hier lezen.

 

 

01-06-2012   >   Artikel over medicatiegebruik rondom intelligentieonderzoek

Onder ‘Publicaties’ en ‘WISC-III’ vindt u een artikel over de keuze van laten staken of continueren van medicatie rondom een IQ-meting. Wat is wijsheid en wat is eigenlijk het effect van medicatie op je IQ?

 

 

01-06-2012   >   90e cursusdag in Den Haag

Vandaag werd de cursus ‘Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten’ alweer voor de 90e keer gegeven. Bureau Jeugdzorg Haaglanden organiseerde deze cursus inmiddels alweer voor de zesde ‘lichting’ gedragswetenschappers.

90f

 

 

07-05-2012   >   Artikel over intelligentiebepaling bij zeer lage niveaus

Onder ‘Overige tests’ vindt u een artikel van twee COTAN-leden over de do’s en dont’s rondom IQ-meting bij zeer lage niveaus.

 

 

05-03-2012   >   Artikel over TIQ’s buiten VIQ-PIQ bereik & interview

Onder ‘Publicaties’ en ‘WISC-III’ vindt u een artikel waarin wordt uitgelegd hoe het kan dat TIQ’s soms buiten het bereik van het VIQ-PIQ vallen. Handig om te weten, want vroeg of laat krijgt u er vragen over van cliënten of collega’s. Bij ‘Publicaties’ vindt u ook een interview met Yaron Kaldenbach, waarin u wat meer zicht krijgt op de achtergrond van deze website en persoonlijke drijfveren.

 

 

05-03-2012   >   Scorehulp D-KEFS Trail Making Test

Onder ‘Overige tests’ vindt u nu ook een Scorehulp voor de Trailmaking Test (TMT) uit de D-KEFS batterij.

 

 

10-02-2012   >   Accreditatie cursus drie jaar verlengd

De cursus is voor een aantal postacademische (her)registraties geaccrediteerd, maar voor sommige registraties was de accreditatie (bijna) verlopen. Vandaag is bekend geworden dat ook voor de komende drie jaar de verschillende registratiecommissies hebben geoordeeld dat de cursus voldoet aan hun kwaliteitscriteria en op puntentoekenning mag rekenen. Onder ‘Cursus’ leest u de details.

 

 

14-01-2012   >   Bedrukte enveloppen om ruwe testgegevens efficiënt te archiveren

Onder ‘Downloads’ vind u een kant-en-klaar voorbeeld van een bedrukte enveloppe om ruwe testgegevens uniform te archiveren. Dit kost de onderzoekers minder tijd, voorkomt dat er vermeldingen vergeten worden waardoor een dossier niet meer terug te vinden is en maakt het zoeken makkelijker.

 

 

24-12-2011   >   Artikel determinanten van studiesucces

Onder ‘Downloads’ vind u een artikel over de determinanten van studiesucces. Consciëntieusheid en intrinsieke motivatie blijken meer variantie te verklaren dan intelligentie.

 

 

24-12-2011   >   Artikel beweging en effect op leerprestaties

Onder ‘Downloads’ vind u een artikel over de effecten van bewegen op leerprestaties.

 

 

17-12-2011   >   Artikel Pameijer geplaatst (OPP)

Onder ‘Overige Tests’ is een artikel geplaatst van Noëlle Pameijer ( u waarschijnlijk bekend van de ‘handelingsgerichte diagnostiek’), over de rol van een ontwikkelingsperspectief (OPP) binnen het onderwijs.

 

 

01-12-2011   >   Aanpassing van downloads of publicatie op uw eigen site

In 2006 ben ik begonnen met het delen van allerlei vakinhoudelijke bestanden met vakgenoten in het land. De keerzijde van gratis delen blijkt dat een klein deel van de gebruikers daarmee ook zonder toestemming de vrijheid neemt om de inhoud van de bestanden aan te passen, via hun eigen website verder te verspreiden of de bronvermelding weg te laten waardoor de indruk wordt gewekt dat het materialen zijn die men zelf heeft ontwikkeld. Dit is uiteraard onwenselijk. Om deze reden is er op de webpagina’s met downloads onderaan een toelichtende tekst geplaatst.

 

 

21-11-2011   >   Evaluatieschema Emoties & Gedrag toegevoegd

Onder ‘Downloads’ kunt u een bruikbaar evaluatieschema (weekschema met smileys) downloaden, handig als registratieformulier of in te passen in een beloningsprogramma.

 

 

18-11-2011   >   Signaleringsplan toegevoegd

Onder ‘Downloads’ kunt u een mooi uitgewerkt voorbeeld van een Signaleringsplan downloaden, een handig format voor iedereen die er wel eens mee werkt of dat vanaf nu gaat doen.

 

 

18-11-2011   >   Kleine omissie Scorehulp 1.14 hersteld

Een oplettende gebruiker merkte op dat bij het WNV-werkblad bij de oudste groep (vanaf 8 jaar) in het vakje ‘Naam onderzoeker’ per abuis de naam van het kind werd vermeld. Dit is hersteld.

 

 

13-11-2011   >   Updates: WISC-III Scorehulp 1.14, Beslisboom 2012 / Decision Tree 2012

Onder ‘WISC-III’ is per heden de nieuwste versie van de Scorehulp (1.14) te downloaden, net als de nieuwste versie van de Beslisboom. Er is nu ook een Engelse vertaling daarvan, de ‘WISC-III Decision Tree’. Na het uploaden bleek er in de waarschuwing op het SON-R 6-40 werkblad een foutje te staan (de sd van 3 werd ten onrechte vermeld als 10, wat juist voor de WNV geldt). Binnen enkele uren is dit hersteld. Scorehulpversies die voor 23:00 uur zijn gedownload, bevatten deze omissie (geen consequenties voor gegeven ‘uitslagen’), in dat geval even opnieuw downloaden.

 

 

06-11-2011   >   Nieuwe artikelen geplaatst

Onder ‘Overige tests’ zijn interessante artikelen geplaatst die een met de WISC-III/WAIS-III gemeten relatie aantonen tussen het ontwikkelingen in het tienerbrein (MRI) en ontwikkelingen in verbale en performale capaciteiten.

 

 

11-09-2011   >   WPPSI-III subtest beschrijvingen & artikel

Onder ‘Overige tests’ is een bestand toegevoegd met beschrijvingen van de meetpretenties van alle WPPSI-III subtests. Tevens is op dezelfde webpagina een reactie van de auteur van de KAIT toegevoegd op een eerder geplaatst artikel over uiteenlopende scores van individuen op verschillende IQ-tests.

 

 

20-08-2011   >   Nieuwe artikelen geplaatst

Onder ‘Overige tests’ is een interessant artikel toegevoegd over de onwenselijkheid van het gebruik van de term ‘hoogbegaafdheid’ en onder ‘Publicaties kunt u een artikel lezen over ‘de dictatuur van het IQ’, gepubliceerd in De Groene Amsterdammer.

 

75 ballon.jpg

 

10-05-2011   >   75e cursusdag in Leiden

Vandaag werd voor de opleiding tot gz-psycholoog en Orthopedagoog Generalist NVO in Leiden alweer de 75e cursusdag verzorgd over intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten (RINO Leiden/Rotterdam i.s.m. PDBO-Randstad). Sinds de start in 2006 is de cursus bijgeschaafd en verder ontwikkeld aan de hand van de actualiteit en feedback. Heeft u interesse in een cursus, dan vind u onder ‘Cursus’ meer informatie.

 

 

09-05-2011   >   Nieuw: de WPPSI-III Toelichting voor Ouders!

Er is nu ook een toelichting voor ouders, bij wiens kind een WPPSI-III is afgenomen, te downloaden onder ‘Overige tests’.

 

 

09-05-2011   >   Updates: WISC-III Scorehulp 1.13, WISC-III Toelichting voor Ouders/Jeugd, WISC-III Profielhypothesen

Alle updates zijn te downloaden onder ‘WISC-III’.

 

 

25-04-2011   >   Instructieformulier Beery 6e editie verschenen

In 2010 verscheen alweer de 6e editie van de handleiding van de Beery, een Engelstalige neuropsychologische test. Onder ‘Overige Tests’ vindt u de nieuwste samengevatte Nederlandstalige instructie, die de 5e editie uit 2004 opvolgt.

Verder zijn er in de lay-out van deze website dingen verbeterd en onder meer een artikel over de onbetrouwbaarheid van IQ-tests voor indicatiestelling toegevoegd.

 

 

14-12-2010   >   WISC-III updates verschenen

Per vandaag zijn er van een aantal WISC-III bestanden updates verschenen: de Scorehulp 1.12, de Profielhypothesen, de Beslisboom en de Toelichting voor Ouders. Nieuw is de Toelichting voor Jeugd. De bestanden zijn te downloaden onder ‘WISC-III’.

 

 

23-11-2010   >   Apollo Praktijk CRKBO-gecertificeerd (erkend als onderwijsinstelling)

Vandaag is Apollo Praktijk door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (www.cpion.nl) geauditeerd en op alle toetsingscriteria positief geëvalueerd. Dat betekent dat Apollo Praktijk per heden officieel erkend is als onderwijsinstituut en wordt opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl). De Belastingdienst stelt opname in dit register als eis om onderwijs vrijgesteld van BTW te mogen aanbieden (conform Europese BTW-richtlijn). Iedereen die niet als onderwijsinstituut is erkend en als zodanig in het CRKBO opgenomen, moet per 1 juli 2010 19% BTW op hun cursusaanbod in rekening brengen. Door deze erkenning hoeft er geen BTW aan cursisten te worden doorberekend. De CRKBO-erkenning wordt afgegeven wanneer aan strenge kwaliteitseisen wordt voldaan.

 

 

06-11-2010   >   Scorehulp 1.12 in december verwacht

Voor het einde van het jaar en sneller dan gepland zal de WISC-III Scorehulp 1.12 worden uitgebracht, omdat blijkt dat in het WPPSI-III werkblad voor de jongste leeftijd (2+3 jaar) de cellen om gegevens in te voeren abusievelijk beveiligd tegen bewerken (en daarmee onbruikbaar) zijn. Tevens zal in de 1.12 onder meer de toevoeging komen dat voor de WISC-III ook scores van meerdere metingen in één grafiek kunnen worden weergegeven waardoor er visueel makkelijk te zien is hoe een hertest zich verhoudt tot een eerdere afname.

 

 

06-11-2010   >   WISC-III Toelichting voor Jeugd in de maak

Enkele jaren geleden verscheen de WISC-III Toelichting voor Ouders. Momenteel ben ik vergevorderd met de WISC-III Toelichting voor Jongeren. Jongeren die geïnteresseerd zijn in de uitslag van het onderzoek maar begrijpelijkerwijs moeite hebben met het begrijpen van de Toelichting voor Ouders, hebben dan een speciaal voor hen ontwikkeld alternatief.

 

 

H1.jpg